Vastuullinen valinta

– joka meidän kaikkien kannattaa tehdä.

Nuawa – Ekologinen puhdistuspalvelu

Nuawa
– Ekologinen puhdistuspalvelu

Tiedämme, että naava on elinvoimainen alueilla, joilla ilma on puhdas ja saasteeton. Naavaa voidaan pitää jopa yhtenä bioindikaattorina. Se on erityisen herkkä ilmansaasteille ja kykenee siten ilmaisemaan ympäristön terveydentilaa. Puhtaamman ilman, hyvinvoinnin ja ympäristön vuoksi Nuawa haluaa tarjota mahdollisuuden valita ympäristöystävällinen puhdistuspalvelu.

Emme halua kuormittaa ympäristöä ja luontoa, vaan siivous ja puhdistus hoidetaan vastuullisesti, ympäristöä kunnioittaen. Puhdas ja terve ympäristö on meille jokaiselle tärkeä.

Siksi olemme Nuawa – ympäristöarvoilla on merkitystä.

NUAWA PUHDISTUS

LUE LISÄÄ

NUAWA SIIVOUS

LUE LISÄÄ

Haluamme tehdä osamme puhtaamman ja terveemmän ympäristön puolesta.

Nuawa-tiimi

Vahvuutemme on ekologisuus, tehokkuus, ammattitaito ja puhdas ilo, tämä kaikki näkyy työssämme ja ovat asioita, joita haluamme vaalia. Nuawalla halutaan, että työntekijät voivat hyvin, emme altista työntekijöitämme haitallisille kemikaaleille. Jokainen voi toimillaan ja valinnoillaan kantaa vastuuta siitä, että voimme hyvin ja että ympäristömme voi paremmin.